Aktualności

WAŻNE!!!

Od 20 listopada 2018 będzie nowa strona internetowa:

  pszsmielec.5v.pl

         NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
REGULAMIN


1. ORGANIZATOR:           
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec
2. TERMIN I MIEJSCE:       
24 listopada 2018 r. – godz. 10:00, (chód 2km – godz. 9:30)
Hala lekkoatletyczna LKS Stal Mielec, trybuna od ul. Kusocińskiego
3. KONKURENCJE:           
DZIEWCZĘTA:
60m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, chód 2km
CHŁOPCY:
60m, 300m, 600m, w dal, wzwyż
4. UCZESTNICTWO:   
- w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2004 roku i młodsi z powiatu mieleckiego;
- zawodnik ma prawo startu maksymalnie w dwóch konkurencjach, oprócz zawodników startujących na 600m – tylko jedna konkurencja;
- zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach;
5. ZGŁOSZENIA:   
na kartkach indywidualnych 45 minut przed konkurencją w biurze
zawodów - zgłaszają szkoły, kluby, rodzice lub opiekunowie
6. NAGRODY:   
za 3 pierwsze miejsca medale i słodycze
- osobno dla roczników 2004 i 2005, 2006 i 2007, 2008 i młodsi
7. FINANSE:   
koszty zawodów pokrywają organizatorzy
8. UWAGI:   
- w biegach na 60m odbędą się finały, osobno dla rocznika:
2004 i 2005, 2006 i 2007, 2008 i młodsi (po 4 zawodników wg czasów z eliminacji),
- pozostałe biegi - serie na czas - wg roczników
- konkurs skoku w dal:
•    rocznik 2004 i 2005 z belki – 4 próby,
•    rocznik 2006 i młodsi ze strefy 1 metra – 4 próby
- wzwyż - pierwsza wysokość 100 cm,
- szatnie służą jako przebieralnie (nie są strzeżone),
- zawody nie są ubezpieczone,
- kontakt: 17 788 5007, 507 093 980 (Molek Agnieszka)
- program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.Do 30.09.2018 r. należy zgłosić udział szkoły w PIMS w piłce ręcznej, piłce koszykowej,  piłce siatkowej i piłce nożnej z podziałem na chłopcy -  dziewczęta. Zgłaszamy na  e-mail: pszsmielec@op.pl