Komunikaty zawodów · Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 WAżNE!!!

Nowa strona internetowa od 20 listopada 2018

pszsmielec.5v.pl

 Kalendarz zawodów powiatowych - rok szkolny 2018 / 19. 

Lekka atletyka :

- indywidualnie  18.09.2018 r. godz. 9.30 Stal Mielec

- sztafetowe biegi przełajowe  3.10. 2018. godz. 10.45  za Hotelem Polskim- autokary parkują na placu gdzie jest bazar

- drużynowo - idyw. biegi przełajowe 

 12.10. 2018. godz. 10.45  za Hotelem Polskim- autokary parkują na placu gdzie jest bazar

- liga  la    II  dek V 2019 r.

Koszykówka    II dek. XI  2018 r.

Półfinały : chłopcy   14.11. 2018 r. godz. 9.00 ( gospodarz na pierwszym miejscu)
Grupa A:
SP Malinie
SP Gawłuszowice
SP Padew Nar.
SP Tuszów Nar.

Grupa B:
SP Przecław
Gim Przecław
SP nr 6 Mielec
SP nr 9 Mielec

Grupa C:
SP Chorzelów
SP Wola Mielecka
SP Borowa
SP Wadowice G.

Grupa D:
SP Radomyśl W.
Gim. Radomyśl W.
SP nr 7 Mielec
SP nr 8 Mielec
SP nr 2 Mielec

Półfinały:  Dziewczęta   13.11.2018 r. godz. 9.00 (gospodarz na pierwszym miejscu)
Grupa A:
SP Malinie
SP Padew Nar.
SP nr 6 Mielec
SP nr 9 Mielec

Grupa B:
SP Chorzelów
SP Gawłuszowice
SP Tuszów Nar.
SP nr 2 Mielec
SP 8 Mielec

Grupa C:
Gim. Przecław
SP Przecław
SP nr 3 Mielec
SP nr 7 Mielec

Grupa D:
Gim. Radomyśl W.
SP Radomyśl W.
SP Borowa
SP Wola Mielecka

Piłka siatkowa    III dek. II  2019 r.

Piłka ręczna     III dek I 2019 r.

Piłka nożna      III dek IV 2019 r.

Unihokej    I dek XI  2018 r.

Dziewczęta: 8.11.2018 r. godz. 9.00. SP Padew Nar.
Chłopcy:    7.11.2018 r. godz. 9.00  SP Padew Nar.

Tenis stołowy  III dek. XI 2018 r.

Szachy          III dek X  2018 r.
26.10.2018 r. godz. 9.00  SDK Mielec ul. Kusocińskiego

UWAGA:  do rozgrywek w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej i  piłce nożnej szkoły zgłaszają udział z podziałem na chłopcy - dziewczęta na pocztę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego do dnia 30.09.2018. Na podstawie zgłoszeń, biorąc pod uwagę miejsce szkoły w poporzednim roku, położenie geograficzne oraz warunki lokalowe będzie robiony podział na 4 grupy półfinałowe.
Pozostałe dyscypliny - zgodnie z Regulaminem PWSZS.
Szkoły zgłoszone do rozgrywek:
SP nr 9 Mielec
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop.

SP nr 11 Mielec:
- piłka ręczna chłopców

SP nr 8 Mielec
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna      chłop.

SP nr 6 Mielec:

- piłka siatkowa  dziew.  chłop.

- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.

- piłka nożna   dziew.   chłop.

Gimnazjum Radomyśl Wielki:
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop.

SP Radomyśl Wielki:
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop.

SP Gawłuszowice:
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop.

SP nr 13 Mielec:
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop

SP Wola Mielecka:
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna  chłop.
- piłka nożna      chłop.

SP Przecław:
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop.

SP Malinie:
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop

Gimnazjum Przecław:
- piłka siatkowa  dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew. chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna   dziew.   chłop.

SP nr 3 Mielec:
- piłka koszykowa  dziew.  
- piłka ręczna      dziew.
- piłka siatkowa  dziew. chłop.
- piłka nożna  chłop.

SP Tuszów Nar.:
- piłka koszykowa  dziew.   chłop.
- piłka siatkowa   dziew.  chłop.
- piłka ręczna      dziew.   chłop.
- piłka nożna    dziew.   chłop.

SP nr 7 Mielec:
- piłka koszykowa  dziew. chłop.
- piłka siatkowa  dziew. chłop.
- piłka ręczna   chłop.
- piłka nożna   dziew.  chłop.

SP Padew Narodowa:
- koszykówka  dziew.   chłop.
- piłka nożna  dziew.   chłop.

SP Borowa:
- piłka koszykowa  dziew. chłop.
- piłka siatkowa  dziew. chłop.
- piłka nożna  chłop.

SP nr 2 Mielec:
- piłka siatkowa dziew.
- piłka koszykowa dziew.  chłop.
- piłka ręczna dziew. chłop.
- piłka nożna  chłop.

SP Wadowice Górne:
- piłka koszykowa chłop.
- piłka siatkowa dziew.  chłop.
- piłka ręczna  dziew.  chłop.
- piłka nożna dziew. chłop.     

SP Chorzelów:
- piłka siatkowa dziew.  chłop.
- piłka koszykowa   dziew.   chłop.
- piłka nożna        dziew.  chłop.                                                     .  

Wyniki zawodów - r. szk. 2018/19.

Powiatowe zawody w unihokeju dziewcząt-  8.11.2018 r . Padew Nar.:
Eliminacje : Grupa A:
SP Padew Nar.   -   SP Gawłuszowice   2 : 0
SP Padew Nar.  -   
SP Wadowice G.    0 : 0
SP Gawłuszowice  -  SP Wadowice G.   0 : 1
Tabela:
1. SP Padew Nar.        3       2 : 0  finał
2. SP Wadowice G.     3        1 : 0   finał
3. SP Gawłuszowice    o        0 : 3
Grupa B:
SP Tuszów Nar.   -   SP Gliny Małe    0 : 0
SP Gliny Małe      -   SP Borowa     0 : 1
SP Tuszów Nar.  -    SP Borowa     0 : 1
Tabela :
Finał:
SP Wadowice G.   -  SP Padew Nar.    0 : 0
SP Gliny Małe  -  SP Borowa                0 : 1
SP Wadowice G.  -  SP Gliny Małe       1 : 1
SP Padew Nar.   -  SP Borowa             1 : 1
SP Wadowice G.   -  SP Borowa           0 : 0
SP Padew nar. - SP Gliny Małe             0 : 0

o V miejsce: SP Tuszów N.  -  SP Gawłuszowice    2 : 1
Tabela:
1. SP Borowa          4        2 : 1       awans do Rejonu
2. SP Padew Nar.      3       1 : 1   +2  awans do Rejonu
3. SP Wadowice G.    3       1 : 1   +1
4. SP Gliny Małe       2        1 : 2
5. SP Tuszów Nar.
6. SP Gawłuszowice

Powiatowe zawody w unihokeju chłopców - 7.11.2018 r. Padew Nar.:
Elimunacje: Grupa A:
SP Gawłuszowice - SP Tuszów Nar.    1 : 0
SP Borowa _ SP Gliny Małe               0 : 2
S Gawłuszowice -  SP Borowa           2 : 1
SP Tuszów Nar. -  SP Gliny Małe        0 : 0
SP Gawłuszowice   - SP Gliny Małe    1 : 1

SP Tuszów Nar.  -  SP Borowa           0 : 2
Tabela:
1. SP Gawłuszowice      5           4 : 2   finał
2. SP Gliny Małe           4           3 : 1   finał
3. SP Borowa               3          3 : 4
4. SP Tuszów Nar.        1           0 : 3
Grupa B:
SP Wola Mielecka -  SP Wadowice    G.     1 : 1
SP Wadowice G.  -   SP Padew Nar.          0 : 2
SP Wola Mielecka  -  SP Padew Nar.         1 : 1
Tabela:
1. SP Padew Nar.            3     3 : 1   finał
2. SP Wola Mielecka        2      2 : 2  finał
3. SP Wadowice G.         1     1 : 3

Finał:
SP Gliny Małe    -  SP Gawłuszowice   1 : 1
SP Padew Nar.  -   SP Wola Mielecka   1 : 1
SP Gliny Małe    -   SP Padew  Nar.     0 : 1
SP Gawłuszowice   - SP Wola Mielecka 1 : 1
SP Gliny Małe     -  SP Wola Mielecka   2 : 2
SP Gawłuszowice  -  SP Padew Nar.     1 : 0
Tabela:
1. SP Gawłuszowice         4       3 : 2   awans do  Rejonu
2. SP Wola Mielecka         3        4 : 4   awans do Rejonu
3. SP Padew Nar.             3       2 : 2
4. SP Gliny Małe              2        3 : 4

Powiatowe zawody w szachach - 26.10.2018 r. Mielec:
1. SP 13 Mielec       13.00      24,5    awans do Rejonu
2. SP Podleszany     12.00      19,5    awans do Rejonu
3. SP Wadowice G.   11.00     21,5
4. SP Chorzelów       5.00       10,5

5. SP 8 Mielec          5.00       10,5
6. SP  Padew N.        4.00      10,0
7. SP 7 Mielec          4.00       9,5
8. SP Tuszów Nar.     2.00        6,5 

Rejonowe Sztafety Przełajowe - 17.. 10. 2018 r. Mielec:
Dziewczęta:
1. SP nr 9 Mielec   awans do finału
2. SP nr 5 Dębica  awans do finału
3. SP Wadowice Górne
4. SP Pilzno
5. SP Cmolas
6. SP nr 2 Kolbuszowa
Chłopcy:
1. SP Tuszów Narodowy  awans do finału
2. SP Wadowice Górne   awans do finału
3, SP nr 5 Dębica
4. SP Brzostek
5. SP nr 2 Kolbuszowa
6.Gim. Wielopole Skrzyńskie
7. SP Cmolas

Indywidualno - drużynowe biegi przełajowe 12. 10. 2018 r. Mielec:
Dziewczęta:
1. SP nr 9 Mielec     15 pkt. (1,2,3,4,5)   awans do Rejonu
2. SP Borowa         
85 pkt  (8,14,16,22,25)  awans do Rejonu
3. SP nr 6 Mielec     90 pkt. (7,13,19,24,27)
4. SP Przecław        91 pkt. (6,11,15,28,31)
5. SP Radomyśl W.   109 pkt. (10,12,17,34,35+1)
6. SP Wadowice G.  116 pkt. (18,20,23,26,29)
7. SP nr 13 Mielec    157 pkt.(21,32,33,35,35+1)

Indywidualnie:                                       Drużynowo:
1. Świętek Aleksandra   SP 9 Mielec        1
2. Smutek Magdalena SP 9 Mielec           2
3. Małaszewicz Julita  SP 9 Mielec           3
4. Hasek Katarzyna     SP 9 Mielec          4
5. Stobierska Alicja     SP 9 Mielec          5
6. Klembowska Marta  SP Przecław         6
7. Kacwin Samanta   SP 6 Mielec            7
8. Żytniak Aleksandra  SP Zdzirzec
9.. Pogoda Kinga     SP Tuszów Nar.
10. Peret Emiolia   SP Borowa                8
11. Lelakowska Sylwia   SP 9 Mielec       9
12. Zielińska Oliwia    SP Radomyśl W.     10
13. Pazdro Ola    SP Przecław              11
14. Garncarz Wiktoria    SP Radomyśl W.   12
15. Trela Karolina  SP Tuszów Nar.         
16. Magda Róża    SP 6 Mielec               13
17. Orłowska Julia  SP 9 Mielec
18. Adamczyk Aleksandra   SP Borowa     14
19. Chojnecka Wiktoria  SP 9 Mielec
20. Słomba Julia    SP Przecław              15
21. Jachym Aleksandra  SP Borowa         16
22. Pytka Amelia   SP Radomyśl W.         17
23. Turczyn Wiktoria  SP Wadowice G.    18
24. Kokoszko Patrycja  SP 6 Mielec         19
25. Padykuła Patrycja  SP Wadowice G.   20
26. Parys Paulina                                PK
27. Brożyna Roksana   SP Padew N.
28. Rzeźnik Magdalena   SP 13 Mielec    21
29. Miłoś Wiktoria   SP Borowa              22
30. Błach Klaudia     SP Wadowice G.     23
31. Chmiel Julia    SP Zdziarzec 
32. Hebda Alicja   SP 6 Mielec              24
33. Serafin Maja   SP Borowa               25
34. Ozimek Agnieszka    SP Wadowice G.  26
35. Klich Aleksandra    SP Padew Nar.
36. Molek Oliwia  SP 9 Mielec                 PK
37. Barnaś Gabriela   SP 6 MIelec           27
38. Lasek Magda   SP Przecław              28
39. Pietras Aleksandra   SP Wadowice G.  29
40. Czaja Paulina  SP Wadowice G.         30
41. Hodur Aleksandra  SP Przecław         31
42. Piecyk Gabriela   SP 13 Mielec          32
43. Gębarowska Wiktoria   SP 13 Mielec   33
44. Gibek Oliwia     SP Radomyśl W.         34
45. Maziarz Wiktoria   SP 13 Mielec          35

Chłopcy:
1. SP Tuszów Nar.  31 pkt.(2,4,5,7,13)   awans do Rejonu
2. SP Wadowice G.  41 pkt. (3,6,9,11,12)  awans do Rejonu
3. SP nr 7 Mielec    88 pkt.(10,14,17,18,29)
4. SP Padew Nar.   122 pkt.(22,23,24,26,27)
5. SP nr 13 Mielec   123 pkt.(1,15,16,45,46)
6. SP nr 9 Mielec   
150 pkt. (8,20,35,38,49)
7. SP Radomyśl W.   184 pkt. (25,28,39,41,51)
8. SP nr 8 Mielec     209 pkt. (21,30,34,57,67)
9. SP Przecław       216 pkt. (36,37,42,48,53)
10. SP Borowa        220 pkt. (32,33,47,50,58)
11. SP Malinie        292 pkt. 40,56,62,65,69)

Indywid.                                          Drużynowo:
1. Jaworski Kacper   SP 13 Mielec         1
2. Alan Grzelak        SP Tuszów N.        2
3. Para Bartosz      SP Wadowice G.      3
4. Sieja Damian   SP Tuszów N.            4
5. Piekarski Łukasz  SP Tuszów N.       5
6. Wąż Mateusz   SP Wadowice G.       6
7. Śledziona Oskar   SP Tuszów N.      7
8. Molek Mateusz    SP 9 Mielec         8
9. Dzięgiel  Szymon  SP Wadowice G.  9
10. Tomczyk Kajetan  SP 7 Mielec     10
11. Brzostecki Dominik  SP Wadowice G.  11
12. Padykuła Paweł  Wadowice G.      12
13. Rymarowicz Kacper  SP Tuszów N.   13
14. Dziewit Wojciech   SP 7 Mielec     14
15. Godek Sebastian   SP Dobrynin  
16. Piecuch Filip   SP 13 Mielec         15
17. Rączka Kamil   SP 13 Mielec         16
18. Zabrzeński Dominik  SP 7 Mielec    17
19. Piecuch Kamil   SP 7 Mielec         18
20. babiec Artur   SP Wadowice G.   19
21. Szyler Tymon   SP 9 Mielec         20
22. Jurkowski Kacper   SP Ruda
23. Kotowicz Rafał   SP 8 Mielec      21
24. Bekier Dawid   SP Padew N.       22
25. Janeczek Łukasz    SP Padew N. 23
26. Cieśla Piotr   SP Partynia
27. Jaśkiewicz Mikołaj  SP Dulcza Wielka
28. Paterak Jakub   SP  Padew N.       24
29. Pleban Wiktor    SP Radomyśl W.   25
30. Kozieł Eryk   SP Padew N.         26
31. Krzemień Patryk   SP Padew Nar.   27
32. Leśniowski Sławomir SP Radomyśl W.   28
33. Bień Wiktor   SP 7 Mielec           29
34. Ślęzak Szymon   SP 7 Mielec      PK
35. Łączak Jakub  SP 8 Mielec         30
36. Chmura Jakub   SP Tuszów Nar.   31
37. Bogdan Bartosz  SP Borowa       32
38. Furgała Dominik   SP 7 Mielec    PK
39. Szczerba Dawid  SP Borowa     33
40. Madej Hubert   SP Dulcza Wielk 
41. Lewandowski Arkadiusz  SP Dobrynin
42. Surowiec Kamil  SP 7 Mielec   PK
43. Cisło Szymon   SP 8 Mielec    34
44. Kokoszka Jakub   SP 9 Mielec  35
45. Pleban kamil  SP Przeclaw       36
46. Gąsiorek Bartek   SP Przecław   37
47. Piłat Tomasz  SP Ruda
48. Burdzel Dawid   SP 9 Mielec    38
49. Pleban Julian    SP Radomyśl W.   39
50. Krępa Kacper    SP Malinie      40
51. Szul Rafał     SP 13 Mielec     PK
52. Guła Maksymilian   SP Radomyśl W.   41
53. Pleban Krystian   SP Przecław     42
54. Buczek Dominik   SP 7 Mielec      43
55. Wodyła Ernest   SP 6 Mielec        44
56. Jaworski Patryk   SP 13 Mielec    45
57. Szewc Jakub   SP 13 Mielec       46
58. Miłoś Kacper   SP Borowa         47
59. Żmuda Marcin   SP Przecław     48
60. Sito Konrad    SP 9 Mielec        49
61. Jurkowski Józef   SP Borowa    50
62. Humaj Mikołaj  SP Radomyśl W.  51
63. Barszcz Jakub   SP Padew Nar.   52
64.                                            PK
65. Jabłoński Jakub    SP Przecław   53
66. Juszak Wojciech   SP Padew Nar. PK
67. Kamiński Daniel SP 6 Mielec        54
68. Mikura Michał  SP Padew Nar.     PK
69. Gibek Kacper   SP Radomyśl W.   55
70. Cichoń Mateusz    SP Malinie     56
71. Kucharski Igor  SP 9 Mielec       PK
72. Groele Łukasz     SP 8 Mielec   57
73. SztukaNikodem     SP Borowa   58
74. Osnowski Jakub    SP 6 Mielec  59
75. Czech Paweł    SP Borowa       60
76. Trela Przemysław   SP 6 Mielec    61
77. Maziarz Mateusz    SP Malinie    62
78. Drop Patryk   SP 6 Mielec         63
79. Żołty Wojciech SP nr 13 Mielec  64
80. Batog Daniel  SP   13 Mielec     PK
81. Kacper Kozak    SP Malinie    65
82. Augustyn Norbert  SP 6 Mielec     66
83. Maziarz Wiktor     SP 8 Mielec    67
84. Piątkowskki Kamil   SP 8 Mielec   68
85. Sowa jakub     SP Malinie           69
86. Latała Szymon   SP 6 Mielec      PK
87. Świst Aleksander  SP 9 Mielec    70

Sztafetowe biegi przełajowe- 3.10.2018 r. Mielec:
Dziewczęta:
1. SP nr 9 Mielec   - awans do Rejonu
2. SP Wadowice Górne - awa
ns do Rejonu
3. SP Przecław
4. SP nr 13 Mielec
Chłopcy:
1. SP Tuszów Nar.   - awans do Rejonu
2. SP Wadowice Górne - awans do Rejonu
3. SP nr 13 Mielec
4. SP nr 7 Mielec
5. SP Przecław
6. SP Wola Mielecka

Lakka atletyka  indywidualnie - 18.09. 2018 r. Mielec :
Dziewczęta:
100 m. Finał:
1. Smutek Magdalena   SP 9 Mielec     13,66
2. Struzik Katarzyna     SP Gliny Małe   14,36
3. Ryś Weronika           Gim. Radomyśl W.  14,52
4. Padykuła Patrycja  SP Wadowice G.   15.03
5. Gawryś Anna           Gim. Przecław    15,12
6. Sowa Amelia          SP Wola Mielecka   15,25
7. Galas Anna            SP Tuszów Nar.     15,32
8. Siembab Marika       SP Tuszów Nar.    15,41
seria 1:
1. Smutek Magdalena   SP 9 Mielec        13,62 F
2. Padykuła Patrycja   SP Wadowice G.    14,82  F
3. Sowa Amelia       SP Wola Mielecka     15,25  F
4. Ryś Aleksandra   Gim. Radomyśl W.       15,44
5. Peret Ewelina     SP Borowa               15,72
6. Węgrzyn Maja     SP 2 Mielec             16,74
seria 2:
1. Ryś Weronika    Gim. Radomyśl W.        14,35  F
2. Kiełb Amelia     SP 9 Mielec                 15,60
3. Wnuk Izabela   SP Wadowice G.          16,45
4. Parys Kamila   SP Wola Mielecka          16,80
5. Ochał Weronika     SP 7 Mielec            16,86
6. Serafińska Marlena   SP Borowa          16,98
seria 3:
1. Gawryś Anna      Gim. Przecław       14,98  F
2. Galas Anna   SP Tuszów N.               15,26  F
3. Paluszek Natalia     SP 7 Mielec         16,04
4. Leśniak Iga        SP Chorzelów           17,15
5. Dul Martyna   SP 2 Mielec                 17,26
6. Warszawska Klaudia  SP 3 Mielec        17,80
seria 4:
1. Struzik  Katarzyna   SP Gliny Małe      14,26 F
2. Krupa Weronika     SP Wadowice G.     15,37
3. Cetnar Aleksandra   SP Janowiec        15,76
4. Miłoś Wiktoria      SP Borowa              15,97
5. Maciejak  Anna     SP Wola Mielecka     16,02
6. Malinowska Katarzyna  SP tuszów Nar.  17,18
seria 5:
1. Siembab Marika   SP Tuszów nar.        14,89  F
2. Dudek Zuzanna   SP 2 Mielec             15,50
3. Zasowska Ewa     SP 12 Mielec            15,76
4. Sieja Oliwia      SP Tuszów Nar.           16,03
5. Musz Aleksandra   SP Borowa             16,15
6. Adamczyk Aleksandra  SP Borowa   16,43
7. Maziarz Agnieszka  SP Wampierzów   17,02
8. Ziomek Patrycja   SP rzemień            17,78

300 m:
1. Domin Laura   SP 9 Mielec              47,68
2.Hasek Katarzyna  SP 9 Mielec          47,69
3. Grzech Marcelina SP Janowiec         49,79
4. Palarz Daria        Gim. Radomyśl W.   50,32
5. Łyczak Natalia     SP 13 Mielec         51,73
6. Nadzieja Milena  SP 3 Mielec            51,88
7. Wójtowicz Karina   SP 11 Mielec      52,96
8. Bujak Anna    SP 7 Mielec               54,67
9. Żola  Oliwia     SP 3 Mielec             55,78
10. Barnaś Gabriela   SP 6 Mielec         56,16
11. Rup Marcelina    SP Malinie            57,87
12. Dudzik Dominika    SP Czajkowa     58,47
13. Rzeszut Aleksandra   SP Gliny Małę  61,76

600 m:
1. Świętyek Aleksandra     SP 9 Mielec  1,44,90
2. Stopa Aleksandra      Gim Radomyśl W.  1,58,91
3. Lelekowska Sylwia    SP 9 Mielec        1,59, 89
4. Magda Róża            SP 6 Mielec         2,03,03
5. Turczyn Kornelia     SP Jamy               2,05,11
6. Kacwin Samanta   SP 6 Mielec            2,05,15
7. mrozik Klaudia      SP 7 Mielec            2,07,71
8. Nowak Magdalena   SP Wadowice G.    2.07,95
9. Strzyż ASleksandra   SP Zabrnie         2,08,68
10. Piękoś Oliwia   SP Trześń                  2.13.27
11. Pazdro Aleksandra   SP Przecław        2,13,51
12. Jachym Aleksandra    SP Borowa          2,13,98
13. Rostocka Laura     SP 7 Mielec            2,16,01
14. Sosińska Julia   SP Chorzelów             2,16,19
15. Polak Wiktoria   SP Wadowice G.         2, 16,96
16. Bara Oliwia       SP Chorzelów            2,19,91
17. Gaj Martyna    SP Chorzelów             2,22,90
18. Kania Wiktoria   SP Chorzelów           2,24,70
19. Świątek Wiktoria     SP Trześń           2,36,96
20. Kłoda Dominika     SP Chorzelów         2,45,25

80 m ppł:
1. Leś Gabriela     Piiłkarskie Nadzieje         15,69
2. Grole Nikola    SP Malinie                      16,81
3. Orłowska Julia   SP 9 Mielec                  17,31
4. Gagat Emilia      SP Malinie                    17,61

skok w dal:
1. Stobierska  Julia  Piłkarskie Nadzieje Mielec   4,56
2. Balawajder Wiktoria   SP 9 Mielec               4,43
3. Cyganowska Oliwia   Piłkarskie Nadzieje Mielec  4,15
4. Dolot Daria   Gim. Radomyśl W.                     4,10
5. Nowak kinga     SP 9 Mielec                     4,09
6. Jurkowska   Kinga        Gim. Radomyśl W.    4,04
7. Skowron Wiktoria   SP 3 Mielec              3,99
8. Kaczmarska Magdalena    SP Wola Mielecka    3,96
9. Cichoń Dagmara    SP 7 Mielec              3,83
10. Cichoń Wiktoria   Gim. Radomyśl W.       3,66
11.Żytniak Monika   Gim. Radomyśl W.         3,63 (3,43)
12. Pitner Natalia  Piłkarskie Nadzieje           3,63 (3,38)
13. Krawiec Kamila    SP Wadowice G.       3,61
14. Misiak Kinga      SP Zabrnie                  3,53
15. Trzyna Gabriela   SP 13 Mielec             3,44
16. Mazur Weronika   SP Borowa              3,41
17. Gromny Karolina  SP Zabrnie               3,15
18. Szewczyk Katarzyna    SP Gliny Małe    3,00

skok wzwyż:
1. Molek Oliwia   SP 9 Mielec   145
2. Stobierska Alicja   SP 9 Mielec   140
3. Chojnacka Wiktoria   SP 9 Mielec   125
4. Czachor Agnieszka     SP Czajkowa  125

pchnięcie kulą:
1. Struzik Dominika  Gim. Przecław      9,27
2. Turczyn Wiktoria  Gim. Wadowice G.  9,19
3. Szady Julia    SP 6 Mielec            8,71
4. Cebula Angelika  SP 12 Mielec      8,22
5. Cisło Gabriela    SP Wola Mielecka   8,04
6. Starzyk Sylwia   SP Janowiec      7,74
7. Duszkiewicz Maria  SP Trześń       7,73
8. Wąsik Marzena   SP Tuszów Nar.   7,72
9. Bieda Emilia  SP Wola Mielecka      7,43
10. Róg Kinga     SP Tuszów Nar.        7,19
11. Sztuka Agata    SP Tuszów Nar.   7,09
12. Sanecka Justna   SP Wola Mielecka  6,91
13. Wawrzonek Paulina   SP Wadowice G.   6,89
14. Ścióra Daria    SP Chorzelów        6,81
15. Łaz Izabela    SP 3 Mielec             6,79
16. Starzec Paulina  SP 3 Mielec         6,52
17. Rucka Karolina   SP Borowa          6,46
18. Bauer Monika   SP Malinie             6,39
19. Dobosz Marlena   SP Janowiec      5,88
20. Ryniewicz Oliwia   SP 3 Mielec       5,23

rzut oszczepem :
1. Midura Agnieszka   SP Wadowice G.   22,76
2. Augustyn Natalia    Gim. Przecław      21,94
3. Rarus Paulina    Gim. Przecław           20,09
4. Gadziała Klaudia   SP Wadowice G.     15,62
5. Rybka Paula   SP Wadowice G.          15,62
6. Wolak Edyta   Gim. Radomyśl W.         15,08
7. Kędzior Agnieszka   SP Chorzelów       14,15
8. Trela Karolina   SP Tuszów Nar.         11,99

rzut dyskiem:
1. Mroczek Julia   SP Wola Mielecka       23,37
2. Jakobus Kinga   SP 2 Mielec               18,83
3. Leśniak Roksana   SO Chorzelów         17,71
4. Hasek Alicja   SP Przecław                 17,09
5. Wiagowska Aleksandra    SP Chorzelów  15,52

sztafeta 4 x 100m:
1. SP 9 Mielec (Balawajder, Hasek, Smutek, Gaweł)   53,31
2. SP Wadowice G. (Krupa, Padykuła,Wnuk Turczyn)  58,61
3. Piłkarskie Nadzieje Mielec(Leś, Pitner,  Cyganowska, Stobierska)  58,83
4. SP Tuszów Nar.         60,04
5. SP Borowa                60,14
6. SP Janowiec             61,61
7. SP Malinie                61,94
8. SP Wopla Mielecka      64,02

Chłopcy:
100m finał:
1. Padykuła  Paweł   SP Wadowice G.    12,79
2. Kozak Kacper      SP Malinie             12,94
3. Kopacz Patryk     SP 3 Mielec           13,18
4.Rączka Kamil       SP 13 Mielec           13,44
5. Miłoś Kacper      SP Borowa              13,56
6. Wojdyła Ernest    SP 6 Mielec            13,60
7. Piecuch Filip       SP 13 Mielec           14,51
8. Cichoń dawid      Gim. Radomyśl W.    15,51
seria 1:
1. Padykuła  Paweł   SP wadowice G     12,82  F
2. Rogóż Kacper   SP 13 Mielec            14,03
3. Sroka Adam     SP zabrnie                14,30
4. Miga Sebastian   SP Wadowice G.      14,46
5. Kalicki Michał    SP Gliny Małe            14,68
6. Chęciński Hubert    SP 3 Mielec          15,38
seria 2:
1. Kopacz Patryk     SP 3 Mielec         13,05  F
2. Cichoń Dawid      Gim. Radomyśl W.   13,39  F
3. Odelski Maciej   SP Tuszów nar.        13,77
4. Szul  Rafał      SP 13 Mielec             14,51
5. Noworolnik Kacper   SP 2 Mielec       16,32
seria 3:
1. Rączka Kamil    SP 13 Mielec           12,85  F
2. Kozak Kacper    SP Malinie              12,98  F
3. Bogdan Bartosz   SP Borowa            13,67
4. Jeż Damian       SP Jamy                 13,82
5. Latawiec Mateusz    SP Chorzelów   14,15
6. Osnowski Jakub    SP 6 Mielec         14,45
seria 4:
1. Wjdyła Ernest     SP 6 Mielec           13,29   F
2. Mateusz    ?????? SP 7 Mielec          13,76
3. Wróbel Mikołaj   Gim. Radomyśl w.     13,95
4. Dąbek Dominik   SP Tuszów Nar.        14,29
5. Kosiorowski Krzysztof  SP 3 Mielec     14,63
seria 5:
1. Miłoś Kacper      SP Borowa              13,09  F
2. Świątek Jakub     SP 6 Mielec            13,59 
3. Stec Maciej      SP Czajkowa           14,11
4. Paluszek Jakub     SP 7  Mielec         15,72
5. Jemoiło Kamil      SP Rzemień           15,73
6. Mrozik Mikołaj    SP Tuszów Nar.        15,74
seria 7:
1. Sawicki Jakub    SP 7 Mielec            13,82
2. Rzeszut Dawid   SP Borowa             14,66
3. Skop Paweł      SP Czajkowa           15,31
4. Poblo              SP 3 Mielec             15,44
5. Bukowski Kacper  SP Rzemień          16,18
seria 7:
1. Piechota Bartłomiej   SP 2 Mielec    13,86
2. Kondel  Szymon   SP 13 Mielec       14,62
3. Żmuda  Marcin    SP Przecław         14,95
4. Cisło Mikołaj      SP 2 Mielec           15,41
5. Gryga Michał     SP Rzemień           15,66
seria 8:
1. Piecuch Filip   SP 13 Mielec          13,43  F
2. Maziarz Mateusz   SP Malinie        13,79
3. Kapinos Dominik   SP 13 Mielec      14,29
4. Komaniecki Kacper  SP 13 Mielec   14,64
5. Miłoś Kamil     SP Borowa            14,83
6. Sekuła Kacper     SP 6 Mielec      15,93

300 m:
1. Grzelak Alan   SP Tuszów Nar.       40,91
2. Kulpa Hubert  Gim. Radomyśl W.    42,12
3. Kozioł Mateusz  SP Chorzelów       43,37
4. Dubiel Łukasz   Gim. Radomyśl W.   43,43
5. Surowiec Dawid   SP 7 Mielec       43,58
6. Bień Wiktor      SP 7 Mielec          43,60
7. Sieja Dariusz    SP Tuszów Nar.      43,63
8. Kokoszka Jakub   SP 9 Mielec        44,37
9.  Trybulec Wojciech  SP Wola Mielecka  44,42
10. Harla Dawid Gim. Radomyśl W.    44,92
11. Śledziona Oskar    SP Tuszów Nar.  45,21
12. Krępa Kacper    SP Malinie          45,80
13. Sędłak Patryk  Gim. Przecław       46,22
14. Piechota kamil  SP Wola Mielecka  46,99
15. Soja Maciej    SP7 Mielec            47,23
16. Miga Kamil    SP 7 Mielec            47,53
17. Czech Paweł   SP Borowa           47,92
18. Indyk Dawid    SP Wola Mielecka  48,17
19. Jacek dawid   SP Czajkowa         48,28
20. Sztuka Nikodem   SP Borowa       48,70
21.Augustyn Norbert   SP 6 Miele      49,05
22. Szumilas Jakub   SP 9 Mielec       49,73
23. Burghard Norbert    SP 3 Mielec   50,02
24. Gawżyński Mateusz  SP Borowa   50,43
25. Śmist Aleksander   SP 9 Mielec    50,66
26. Kusek Dawid    SP Malinie          52,43
27. Ochalik Bartosz   SP Malinie       53,87
28. Maksoń Bartosz   SP 7 Mielec    53,99
29. Drop Patryk    SP 6 Mielec        55,96
30. Mróz Michał   SP 6 Mielec         57,61

1000m:
1. Para Bartosz    SP Wadowice G.   2,56,94
2. Czekaj Maciej   SP Tuszów N.     3,28,37
3. Turosz Jakub  Gim. Radomyśl W.  3,10,79
4. Ziomek Kacper   SP Rzemień       3,23,37
5. Karczewski Igor  SP Chorzelów   3,23,77
6. Szady Mateusz  Gim. Radomyśl W. 3,24,51
7. Leś   Bartłomiej  SP 13 Mielec     3,27,59
8. Dulik Mateusz   SP czajkowa       3,28,37
9. Kuczkowski Marcin SP Wola Mielecka 3,33,13
10. Szczerba Dawid  SP Borowa      3,33,50
11. Jurkowski Józef  SP Borowa       3,35,27
12. Struzik Wiktor SP Rzemień        3,29,65
13. Skaza Sebastian  SP Tuszów Nar. 3,38,51
14. Jabłoński Jakub  SP Przecław     3,46,29
15. Szczepanowicz Wojciech  SP Wola Mielecka 3,46,65
16. Słąba   Łukasz   SP 2 Mielec     3,49,76
17. Kędzior Mateusz   SP Trześń      4,03,41
18.  ??????????  Miłosz   SP 7 Mielec 4,03,90
19. Dulik Wiktor            SP Trześń    4,05,95
20. Chlebicki Bartosz  SP Tuszów Nar.   4.07,64
21. Wiącek Kamil   SP Borowa         4,07,64
22. Mateja szymon SP 6 Mielec        4,10,82
23. Pogoda Bartosz   SP Wampierzów   4,18,61
24. Dziekan Jakub   SP Trześń          4,23,64
25. Mrozowski Szymon  SP Janowiec   4,26,63

110 m ppł:
1. Szyler Tymon      SP 9 Mielec    19,28
2. Sito Konrad        sp 9 Mielec     22,64

sztafeta 4 X 100 m;
1. SP 9 Mielec ( Kokoszka, Sito, Szyler, Molek)  50,25
2. SP Tuszów Nar.(Kielek, Odelski, Rymarowicz, Grzelak) 51,64
3. SP Wadowice G. (Klimczak, Wąż, Ogara, Padykuła)  51,85
4. SP Malinie                   54,25
5. SP 6 Mielec                  55,74
6. SP Borowa                   56.11
7. SP Wola Mielecka           56,93

skok w dal:
1. Wąż Mateusz   SP Wadowice G.  5,47
2. Kwaśniewski  Michał  SP 13 Mielec   5,07
3. Kobos Oskar  SP 7 Mielec     4,93
4. Działo Kacper     Gim. Radomyl W.    4,81
5.Naprawa Michał  SP Gliny Małe    4,75
6. Fryc Filip   SP 13 Mielec       4.61
7. Bigda Krystian   SP Zabrnie    4,60
8. Drąg Dominik                      4,55
9. Idzik Jakub     Gim. Radomyśl W.  4,55
10. Wójcik  Hubert  SP Wola Mielecka  4,46
11. Kamiński Daniel   SP 6 Mielec      4,41
12. Krużęl Patryk  SP 7 Mielec       4,32
13. Krużęl Jakub   SP & Mielec        4,15
14. Janów Wiktor   SP 6 Mielec      3,80

skokj wzwyż:
1. Iwanow Mikołaj  SP Chorzelów    165
2. Kasprzak Paweł  SP Chorzelów     155
3. Grzelak Mateusz  SP Wola Mielecka  150
   Klimczak Adrian  SP wadowice G.     150
5. Burdzel Dawid    SP 9 Mielec          140
6. Czernecki Paweł  SP Wola Mielecka  140
7. Soboń Damian   SP Wadowice G.      135
8. Kłoda Mateusz    SP Chrzelów        135
9. Gałaczyński Mikołąj   SP Wola Mielecka  135
10. Ziomek Krystian   SP Czajkowa      125
11. Hyjek Paweł   SP Czajkowa           120

pchięcie kulą:
1. Ciemiąga Karol   SP Chorzelów       9,11
2. Ogara Kacper   SP Wadowice G.     9,01
3. Burczy tomasz   SP Wadowice G.    8,68
4. Obacz Jakub   SP Chorzelów         8,41
5. Oleksiakj Jakub    Gim. Radomyśl W.7,65
6. Jędrzejowski Jakub  SP Borowa      7,59
7. Giża Jakub   SP Malinie                 7,50
8. Demko  Konrad    SP Czajkowa       6,69
9. Kielek   Maciej   SP Czajkowa        6,56
10. Helowicz  Igor   SP Przecław     6,51 (6,36

rzut dyskiem:

1. Pleban Adrian        Gim. Przecław     31,58
2. Leśniak Mikołaj   SP Chorzelów        29,55
3. Ziobroń Daniel    Gim. Radomyśl W.  26,54
4. Brzostecki  Dominik SP Wadowice G.  22,90
5. WrażeN Jakub  SP Chorzelów    20,50
6. Surdej Bartosz     SP Wola Mielecka  20,48
7. Litwin Maksymilian   SP Wola Mielecka  18,60
8, Hyliński Kacper     SP 9 Mielec       19,69
9. Chrabąszcz Witold  SP 9 Mielec      17,37
10. Tomczyk Jakub     SP Wola Mielecka  16,51

rzut oszczepem:
1. Rybak Jakub   SP Wadowice G.   27,68
2. Ratusiński Konrad  Gim. Radomyśl W.  26,86
3. Borowiec Kacper   SP Wola mielecka   26,82
4. Krupski Jakub    SP Wadowice G.       24,07
5. Lesiak Filip     SP 9 Mielec                24,05
6. Gąsiorek Bartłomiej   SP Przecław       23,78
7,. Rymarowicz Kacp[er   SP Tuszów Nar.   20,56
8. Dereń Alan   SP 9 Mielec                    20,89
9. Kielek Maciej   SP Tuszów Nar.             20,06
10. Bukowski Mateusz  SP Chorzelów        19,88
11. Wrzesień Kacper  SP Wadowice G.      19,83
12. Babula Kamil SP Wola Mielecka            19,79
13. Kozioł Dawid   SP Wola mielecka           19,77
14. Wojciechowski Mateusz  SP Wadowice G.  17,57
15. Skrzyniarz Igor     SP 9 Mielec                16,33
16. Zaręba Igor     SP Rzemień                   13,22
    Halik Mateusz   SP 9 Mielec               DNS
    Piechota Maciej                               DNS
     Smoleń Filip                                    DNS